תיאור פרויקט

פרויקט בנייה למגורים. 72 יח"ד בשני בניינים, הנמצאים ברח' בלפור 39,41 באשקלון. 
בניית הפרויקט הסתיימה, כל הדירות נמכרו והפרויקט נמסר לרוכשים בשנת 2009.