תיאור פרויקט

פרויקט בנייה למגורים. 72 יח"ד בשני בניינים, הנמצאים ברח' בלפור 35,37 באשקלון. בניית הפרויקט הסתיימה, כל הדירות נמכרו והפרויקט נמסר לרוכשים בשנת 2011.