תיאור פרויקט

פרויקט בנייה למגורים. 72 יח"ד בשני בניינים, הנמצאים ברח' קדש 5,7 באשקלון.
בניית הפרויקט הסתיימה, כל הדירות נמכרו והפרויקט נמסר לרוכשים בשנת _2012.