תיאור פרויקט

שלב ד' כולל 104 דירות בארבעה בנינים.

הדירות בשני הבנינים הראשונים (A ו B) נמכרו כולן ונמסרות לדיירים בימים אלה (אוקטובר 2020).

בשני הבנינים הנוספים (C ו D) יש בסך הכל 48 דירות של 4 ו 5 חדרים.

כל הדירות בנות 5 חדרים מכורות ונותר עוד מספר מצומצם של דירות בנות 4 חדרים למכירה.

מסירת הדירות בבניינים C ו D תהיה בתחילת שנת 2022.